Web Tasarım Ankara

STAR KİTAP EKİ - 27.02.2015

Milletin temel dinî, tarihî ve kültürel ortak paydaları­nı dışlayan resmî ideolojinin yol açtığı tahribatı, uzun yıllar elitlerle halkı, devlet ile milleti ve milletin farklı kesimlerini birbirinden nasıl kopardığını yeni kitabı Tahrif-i Tedrisat’ta irdeleyen Yusuf Çağlayan, Batılılaşmacı eğitim politikalarını sorguluyor. Çağlayan yüzyıllık eğitim po­litiğimizin bir durum muhakemesini yapıyor.

Türkiye, İslam me­deniyetinin merkez ülkelerinden biri olmakla birlikte uzun yıllar İslam medeniyetinin temel dinî, tarihî ve kültürel ortak paydaları­nı dışlayan bir resmî ideoloji süreci yaşamıştır. Resmî ideolo­jinin kültür ve eğitim politikaları üzerindeki günümüzde de sürmekte olan belirleyici etkisini düşündüğümüzde, bu etki­nin son derece sağlıksız olduğu ve Türkiye’yi mensubu olduğu İslam medeniyetini temsil özelliğinden uzaklaştırdığı görüle­cektir.

   Ülkemizin içinde bulunduğu çok katmanlı sorunların çözümü için ar­tık 1920’li yılların vizyonundan kurtulmak gerektiğini söyleyen Yusuf Çağlayan, eğitimde kurulu düzenin parametrelerini ve paradigması­nı sorgulamak zorunda olduğumuzu vurguluyor.

   “Temel problematiği modernleşme/kalkınma olgusuna indirgeyen bir perspektifle meşrulaştırılan resmî ideoloji, yüzyıllık göstergeleri ile bütünüyle iflas etmiş bulunmakta” diyen Yusuf Çağlayan; “Ülkemiz, yüzyıllık bir süreçte, modernleşme ve kalkınma problematiğini bir eğitim problematiği olarak görmüş ve beş yıllık kalkınma planları içinde modernleşme ve kalkınma ile birlikte eğitime de yer vermiştir. Ancak resmî ideolojinin biçimlendirdiği eğitim düzeni, zihniyet temeli iti­barıyla hiç sorgulanmamış, her çözüm girişimi, eski zihniyetle yeni çözümler üretme çabasından öteye geçememiştir” diyerek endişesini dile getiriyor.

   Yaşadığımız tarihsel ve toplumsal süreç içinde bireyler düzeyinde, birey­ler arası, birey ile toplum ve toplumlar arası yaşam katmanların­da karşılaşılan durumların problematik yapısının en genel çer­çevede barış ve gelişme sorunları olarak su yüzüne vurduğunu görüyoruz. Bu kitapta, insan problemi olgusunun açıklanma­sında bu genel çerçeve bağlamında analizlere yer veriliyor. Bu sorun, bir toplumsal barış ve kalkınma problemine indir­genmemelidir. Keza eğitim de sadece toplumsal barışın ve gelişmenin bir aracı olarak ele alınmamalıdır.

 Yusuf Çağlayan

Tahrif-i Tedrisat

Etkileşim Yayınları

Yorumlar


Hiç Yorum Yapılmamış. İlk yorumu siz yapın...